Publications


2018

Live Sketch: Video-driven Dynamic Deformation of Static Drawings

Qingkun Su, Xue Bai, Hongbo Fu, Chiew-Lan Tai, and Jue Wang.

ACM SIGCHI 2018.

Detecting and Removing Visual Distractors for Video Aesthetic Enhancement

Fang-Lue Zhang, Xian Wu, Rui-Long Li, Zhao-Heng Zheng, Jue Wang, Shimin Hu.

IEEE Trans. Multimedia, 2018.

Escape from the Dark Jungle: A 3D Audio Game for Emotion Regulation.

Jiangtao Gong, Yin Shi, Jue Wang, Danqing Shi.

HCI International 2018.

2017

Deblurring Low-light Images with Light Streaks

Zhe Hu, Sunghyun Cho, Jue Wang and Ming-Hsuan Yang.

IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intellligence (T-PAMI), 2017.

Detail-revealing Deep Video Super-resolution

Xin Tao, Hongyun Gao, Renjie Liao, Jue Wang, Jiaya Jia.

ICCV 2017 (Oral).

Zero-order Reverse Filtering

Xin Tao, Chao Zhou, Xiaoyong Shen, Jue Wang, Jiaya Jia.

ICCV 2017.

Deep Video Deblurring

Shuochen Su, Mauricio Delbracio, Jue Wang, Guillermo Sapiro, Wolfgang Heidrich, and Oliver Wang.

CVPR 2017.

Learning to Group Discrete Graphical Patterns

Zhaoliang Lun*, Changqing Zou*, Haibin Huang, Evangelos Kalogerakis, Ping Tan, Marie-Paule Cani, Hao Zhang.

ACM SIGGRAPH ASIA 2017

High Resolution Shape Completion Using Deep Neural Networks for Global Structure and Local Geometry Inference

Xiaoguang Han*, Zhen Li*, Haibin Huang, Evangelos Kalogerakis, Yizhou Yu

IEEE International Conference on Computer Vision(ICCV) 2017. (Spotlight presentation)